Metadata 40

Datová sada Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, zpracovaného firmou Hydroprojekt Praha a.s. v roce 2004. Data jsou ve formátu SHP nebo pGDB, přesnost zpracování 1:10 000. V současné době jsou data průběžně editována pracovníky vodoprávních úřadů ORP prostřednictvím mapového serveru životního prostředí Libereckého kraje http://maps.kraj-lbc.cz. Na téže adrese jsou data zobrazena v projektu PRVKUK s přístupem pro přihlášené uživatele.Více informací: http://www.kraj-lbc.cz/iszp
Aktualizace metadat: 08.07.2010
Protipovodnova opatreni Libereckeho kraje. WMS obsahující výběr z dat Povodňového plánu Libereckého kraje - záplavová území, hlásné profily kategorie A, B a C, sídla povodňových komisí Libereckého kraje, ohrožující objekty (data HZSLK), objekty civilní ochrany (data HZS LK), lokalizace sirén (data HZS LK).
Aktualizace metadat: 14.01.2022
Přírodní parky na území Libereckého kraje.
Kontakt - metadata: Ing. Irena Košková, Aktualizace metadat: 22.09.2022
Silnice II. a III. třídy na území Libereckého kraje
Kontakt - metadata: Ing. Kamila Mikulecká, Aktualizace metadat: 14.09.2020
Průběhy vedení jednotlivých spojů všech autobusových linek Integrovaného dopravního systému IDOL na území Libereckého kraje
Kontakt - metadata: Ing. Kamila Mikulecká, Aktualizace metadat: 02.03.2022
Stahovací služba INSPIRE pro otevřená data resortu dopravy Libereckého kraje
Kontakt - metadata: Kamila Mikulecká, Aktualizace metadat: 02.03.2022
Tarifní zóny Integrovaného dopravního systému IDOL na území Libereckého kraje
Kontakt - metadata: Ing. Kamila Mikulecká, Aktualizace metadat: 02.03.2022
Doprava
Aktualizace metadat: 03.03.2022
Regionální a nadregionální biocentra a biokoridory ÚSES v Libereckém kraji mimo území VZCHÚ. Data jsou součástí Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (2021).
Kontakt - metadata: Ing. Irena Košková, Aktualizace metadat: 01.04.2022
 2 / 4