Maloplošná zvláště chráněná území a jejich OP (jev ÚAP č.27a)

Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma spravovaná Krajským úřadem Libereckého kraje a MŽP. Data jsou zasílána do AOPK do jednotné databáze ÚSOP.
datová sada
Databázová aplikace (CS) - Výdejní modul Informačního systému životního prostředí Libereckého kraje
Mapová aplikace (CS) - Mapová kompozice ÚAP
: CZ-70891508-UAP-A028, A031
čeština
Životní prostředí
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná:
ochrana přírody
chráněná území
MZCHÚ
14.306855669552, 50.450826840435, 15.716655355415, 51.068668880189
vytvoření: 02.07.2010, revize: 11.09.2020
vektor
Nařízení okresního úřadu v LIberci, Nařízení Libereckého kraje, zákon 114/1992 Sb.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
RNDr. Jitka Šádková
U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
tel: +420 485 226 497
email: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz
Role: správce
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ
Bc. Pavel Bulíř
U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
tel: +420 485 226 359
email: pavel.bulir@kraj-lbc.cz
Role: autor

Kvalita

Krajský úřad Libereckého kraje
Odpovídající měřítko: 1: 10000
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

Omezení

Bez omezení

Informace o metadatovém záznamu

9ed33300-3300-1ed3-840e-c88088beb3f3
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Irena Košková
U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
tel: +420 485 226 412
email: irena.koskova@kraj-lbc.cz
Role: kontaktní bod
14.09.2020

Příbuzné zdroje

MZCHÚ