Odpadové hospodářství - spalovny a zpracování biologicky rozložitelných odpadů (jev ÚAP č. 86A)

Zařízení ke spalování odpadů a zařízení k energetickému využívání odpadů (rozlišení stanovuje § 23 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).
datová sada
Databázová aplikace (CS) - Výdejní modul Informačního systému životního prostředí Libereckého kraje
Mapová aplikace (CS) - Mapová kompozice ÚAP
: CZ-70891508-UAP-A086
čeština
Životní prostředí
Volná:
odpadové hospodářství
spalovna
14.349980855014, 50.457161155073, 15.663987652929, 51.020790364977
revize: 06.04.2021
vektor
Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ
Ing. Irena Košková
U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
tel: +420 485 226 412
email: irena.koskova@kraj-lbc.cz
Role: kontaktní bod
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
RNDr. Jitka Šádková
U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
tel: +420 485 226 497
email: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz
Role: správce
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ
Ing. Zuzana Hellerová
U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
tel: +420 485 226 613
email: zuzana.hellerova@kraj-lbc.cz
Role: autor

Kvalita

Pořízeno na základě databáze vytvořené v programu ESPI 9. Do programu se zadávají všechna vydaná rozhodnutí dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, vč. adresy zařízení a případně jejího umístění. Aktualizace a doplnění dat je nepravidelné, maximální perioda 3 měsíce.
Mapování proběhlo podle poslední dostupné letecké mapy (Geodis, 2007) a kromě katastálních hranic byla zvažována zejména skutečně využitá plocha. Další aktualizace tvaru bude provedeno s novými leteckými snímky.
V atributech lze také najít, zda je zařízení provozováno v režimu IPPC, včetně čísla schvalovacího dokumentu.
V rámci zákona o odpadech je rozlišováno zařízení ke spalování odpadů (odstraňování) a zařízení k energetickému využívání odpadů (rozlišení těchto pojmů stanovuje § 23 zákona o odpadech). Za energetické využití odpadů se považuje spalování, pokud použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob, nebo pokud se odpad použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy o ochraně ovzduší. Pokud spalovny nesplní alespoň 1 z uvedených podmínek, jsou zařízením k odstraňování odpadů.

Z katalogu odpadů jsou zde zařazeny kategorie:
R1 – využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie
D10 – spalování na pevnině

Ve spolupráci s OÚPSŘ LK přepracováno na polygony.
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

87278980-8980-1727-b0b4-cfccba532ff8
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ
Ing. Irena Košková
U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
tel: +420 485 226 412
email: irena.koskova@kraj-lbc.cz
Role: kontaktní bod
06.04.2021

Příbuzné zdroje