Kanalizační síť pro veřejnou potřebu

U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
Ing. Irena Košková
Role: správce

Kanalizační síť pro veřejnou potřebu

Název Popis Typ Jedn. Kód Hodnoty
Čerpací stanice odpadních vod Vrstva prostorově definuje umístění čerpací stanice odpadních vod SHP KB_CSOV
Čerpací stanice umožňuje transport splaškové vody ze spotřebiště na ČOV. :
Čistírna odpadních vod Vrstva prostorově definuje umístění čistírny stanice odpadních vod SHP KB_COV
Zařízení, ve kterém dochází k čištění splaškových vod. Vyčištěné odpadní vody jsou následně vypouštěny do recipientu. :
Kanalizační stoky Vektorovými prvky jsou určeny průběhy kanalizačních stok. SHP KL_KANALI
Kanalizační stokovou sítí jsou odváděny splaškové vody ze zástavby na ČOV. : (dešťová, jednotná, splašková, výustní)