Kanalizační síť pro veřejnou potřebu

Kanalizační síť pro veřejnou potřebu definují liniové prvky. Každá linie představuje stávající průběh kanalizačních stok. Vektorová data jsou doplněna souborem popisných informací. Trasy stok byly získány od provozovatelů, případně vlastníků vodovodních řadů.
Nenalezeno https://prvk.kraj-lbc.cz/mapserv/hsmap/index.php?project=geoportal_prvkuk&transparent=true&mode=map&map_imagetype=png&LAYERS=voda_2020+voda_cs_2020+voda_uv_2020+voda_vdj_2020+voda_zdroj_2020&_olSalt=0.707025909610652&mapext=-701653.15961737+-971998.27106286+-685172.66154009+-965013.25709284&imgext=-701653.15961737+-971998.27106286+-685172.66154009+-965013.25709284&map_size=1116+473&imgx=558&imgy=236.5&imgxy=1116+473&layers=voda_2020+voda_cs_2020+voda_uv_2020+voda_vdj_2020+voda_zdroj_2020
datová sada
34014400-4400-1401-afd0-c88088beb3f3
čeština
Vnitrozemské vodní plochy
Stavby
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
14.319, 50.459, 15.594, 51.034
vytvoření: 01.01.2022
vektor
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ
Ing. Irena Košková
email: irena.koskova@kraj-lbc.cz
Role: správce

Kvalita

Datový soubor byl vytvořen na základě poskytnutých vektorových a popisných dat jednotlivými provozovateli, respektive vlastníky vodovodních řadů. Jednotlivý provozovatelé např. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Frýdlantská vodárenská společnost a. s., VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV aj. mají povinnost evidovat průběhy vodárenského zařízení. V rámci této vrstvy došlo k sjednocení dat do jedné datové vrstvy za účelem Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

62b5493b-acec-495f-8d78-765fac170b59
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Ondřej Volhejn
email: volhejn@vrv.cz
Role: autor
24.06.2022

Příbuzné zdroje