Lesy - kategorizace (jev ÚAP č. 37a)

Kategorizace lesů - lesy hospodářské, ochranné a zvláštního určení. Správnost údajů o kategorizaci garantuje orgán státní správy lesů krajského úřadu (KrÚ), ÚHÚL vytváří podle zadání MZe vektorovou celorepublikovou vrstvu kategorií lesů ochranných a zvláštního určení podle rozhodnutí.
Kategorie rozlišeny v atributu [KATEGORIE].
Aktuální data jsou za období: 31.12.2020
datová sada
Databázová aplikace (CS) - Výdejní modul Informačního systému životního prostředí Libereckého kraje
Mapová aplikace (CS) - Mapová kompozice ÚAP
: CZ-70891508-UAP-A037
čeština
Životní prostředí
Biota
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná:
lesy kategorizace
14.349980855014, 50.457161155073, 15.663987652929, 51.020790364977
revize: 30.09.2021
vektor
Dle zákona č.289/1995 Sb. a vyhlášky MZe č.84/1996 Sb.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Irena Košková
U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
tel: +420 485 226 412
email: irena.koskova@kraj-lbc.cz
Role: kontaktní bod
ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Jablonec nad Nisou
Ing. Jan Černohous
Jungmannova 10, Jablonec nad Nisou, 466 01
tel: 480 032 323
email: Cernohous.Jan@uhul.cz
Role: původce
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Karel Pop
U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
tel: +420 485 226 423
email: karel.pop@kraj-lbc.cz
Role: autor
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
RNDr. Jitka Šádková
U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
tel: +420 485 226 497
email: jitka.sadkova@kraj-lbc.cz
Role: správce

Kvalita

Lesní plochy podle lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO) byly zpracovány podle zdrojových dat vyhotovenými privátními taxačními subjekty. V datové vrstvě nejsou zobrazeny plochy vojenských majetků, jejichž poskytnutí je možné jen se souhlasem Vojenského lesního úřadu.
Podkladové dokumenty ke kategorizaci podle rozhodnutí
- Lesní zákon č.289/1995 Sb.
- Jednotlivá rozhodnutí SSL o kategorizaci
- Tabulky podle rozhodnutí SSL vyplňované na krajských pobočkách ÚHÚL
Odpovídající měřítko: 1: 5000
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5f577b96-70c4-44f7-88b3-5544ac170b52
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Irena Košková
U jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, Česká republika
tel: +420 485 226 412
email: irena.koskova@kraj-lbc.cz
Role: kontaktní bod
22.10.2021

Příbuzné zdroje