CYKLO

Iveta Moravcová
U Jezu 642/2a, Liberec 2, 46180
tel: 485226589
email: iveta.moravcova@kraj-lbc.cz
Role: správce

Registr cyklotras GD27

Název Popis Typ Jedn. Kód Hodnoty
Identifikátor cyklotras TID
Tčíslo cyklotrasy :
Krajský název cyklotrasy NAZEV2
text :
Délka dílčích úseků cyklotrasy LENGTH
Celková délka cyklotrasy v registru GD27 DELKA

Registr cyklokoridorů GD41

Název Popis Typ Jedn. Kód Hodnoty
identifikátor cyklokoridoru FID
kategorizace cyklokoridorů KATEG
MN : (1. stupeň v kategotrizaci)
NREG : (2. stupeň v kategotrizaci)
REG : (3. stupeň v kategotrizaci)
celková délka cyklokoridoru v registru LENGTH
souběh se silniční sítí SILTR
SIL1 :
SIL2 :
SIL3 :